17 oktober 2018

Waterschapsbestuur stemt in met keuzes dijkversterking Neerijnen

16 oktober heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland ingestemd met de voorkeursvariant (Tiel-Waardenburg) en voorkeursalternatief (Gorinchem-Waardenburg) voor de dijkversterking. Met dit besluit is een belangrijke stap gezet. De verkenningsfase is afgerond. Nu kan gestart worden met de verdere detaillering van de dijkversterking buitenwaartse, binnenwaarts of met een constructie. Bewoners, gemeente en andere overheden worden hierbij betrokken.