Gemeente Nissewaard

Stuurgroep wijkontwikkeling ZuidWest Spijkenisse

Wijkontwikkeling Spijkenisse Zuidwest

Aanleiding

In 2013 wilden de gemeente Nissewaard en de woningbouwcorporaties de leefbaarheid in de wijken Akkers, Vriesland en Vogelenzang vergroten. Dit gebied is Spijkenisse Zuidwest genoemd. Vanaf 2015 zijn we hierbij betrokken.

Belang

Belangrijk daarin was het maken van een plan samen met de bewoners en professionals uit de wijk, zowel fysieke als sociale aspecten mee te nemen en de samenwerking tussen de gemeente en corporaties vorm te geven.

Centrale vraag

Hoe kunnen de gemeente, inwoners en woningbouwcorporaties samenwerken om de 3 wijken een impuls te geven?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Onze aanpak richtte zich op twee sporen. Het eerste spoor richtte zich op het vormgeven van een sterk netwerk van betrokken wijkbewoners die een actieve bijdrage leveren aan de wijkontwikkeling. Het idee was dit netwerk gedurende het proces als een ‘olievlek’ te laten groeien. Naarmate de aanpak concreter werd haakten steeds meer mensen aan en ontstonden allerlei nieuwe verbindingen en allianties. Het andere spoor was het begeleiden van de samenwerking tussen gemeente en de drie betrokken woningcorporaties corporaties. Door deze benadering kregen alle partijen de ruimte voor hun inbreng en brachten we deze creatief bij elkaar.

Wat vond de opdrachtgever?

Wij hebben als procesregisseur voor 5 jaar een gezamenlijk ontwikkelteam met een stuurgroep en een vast budget opgezet en begeleid. Daarna is jaarlijks een wijkuitvoeringsplan vastgesteld. Er zijn ruim 50 projecten uitgevoerd. De gemeente en de inwoners zijn enthousiast over de aanpak
Vóór de afloop van het programma (in 2018) hebben we de resultaten van de aanpak en de samenwerking structureel geborgd, door ze over te dragen aan de gemeente en corporaties. Zij geven de ontwikkeling en sociale cohesie in de wijk nu zelf verder vorm.