23 juni 2022

BEECKK bij het eerste regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Op 10 juni organiseerde de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen haar eerste regiocongres. En onder de 300 deelnemers waren een aantal Ruimtemakers van team Arnhem aanwezig!

De Groene Metropoolregio is een samenwerking van 18 gemeenten die aan de slag gaan met vijf opgaven op het gebied van ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling. Met een regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven en wordt geprobeerd een balans te vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei!

Tijdens het regiocongres waren er interessante sprekers, zoals architect en voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Er was volop ruimte voor kennisuitwisseling, netwerken en inspiratie. Zo waren er verschillende werksessies over de toekomst van de Groene Metropool in 2121 en over de belangrijkste mobiliteits- en energievraagstukken in de regio. Denk aan de netcapaciteit en wat dit betekent voor toekomstige bouwprojecten. Juist de thema’s waar BEECKK zich ook mee bezig houdt en waarop het al verschillende projecten uitvoert in de regio. Zoals de verkenning van een drietal stadrandhubs rond Arnhem of de (her-)ontwikkeling van een gemengd woon-werkgebied in Renkum.

We hebben dan ook veel geleerd en kijken uit naar nog meer mooie projecten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen!