13 november 2017

BEECKK ontmoet Stadsmakers

Op vrijdag 10 november organiseerde AIR voor de vierde keer het Stadsmakerscongres, waarbij allerlei (Rotterdamse) stadsmakers bij elkaar kwamen om hun plannen voor de toekomst van Rotterdam te bespreken. Dit evenement is ontstaan uit de gedachte dat het maken van de stad niet langer alleen voorbehouden is aan de overheid. Als echte Ruimtemakers konden wij dit evenement natuurlijk niet missen!

Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling

In Rotterdam zijn bewoners en ondernemers ontzettend actief, tijdens het Stadsmakerscongres kwamen allerlei initiatieven aan bod. Daarbij passeerden bijvoorbeeld duurzame energie en mobiliteit, vergroening van de stad en het aantrekkelijk maken van hoogbouw de revue. Het was mooi om te horen hoe Rotterdamse bewoners en professionals successen hebben geboekt met het werken aan hun stad. Zo onderhouden bewoners verschillende (gemeentelijke) groenstroken met de ambitie deze te verbinden tot een acht kilometer lange wandelroute, de Groene Connectie. In weer een ander deel van de stad ligt een spoorviaduct met een rijke geschiedenis, de Hofbogen. Terwijl Prorail en de gemeente Rotterdam lange gesprekken voeren over de eigendom, zijn ondernemers en de Natuurlijke Stad tot een plan gekomen om een groene wandelpromenade aan te leggen over de Hofbogen. Dit zijn maar twee voorbeelden van de vele initiatieven die we tijdens het Stadsmakerscongres hebben gezien.

Gedurende de dag werd één boodschap duidelijk, iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Dit is een boodschap die BEECKK van harte ondersteunt. Voor ons was het extra bijzonder om deze Rotterdamse initiatieven te leren kennen, omdat we achter de schermen druk bezig zijn met het opzetten van een BEECKK team in Rotterdam! Binnenkort daarover meer…