BEECKK’s Blik op Bouwen

Overal hoor je op dit moment dat we moeten ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Het gaat alleen niet om meer, maar om sneller, en meer flexibel bouwen. Bouwen voor de behoefte nu en in de toekomst. Dat tempo zit voor een groot deel in de voorbereiding: besluitvorming stroomlijnen, capaciteit borgen, afspraken vastleggen, risico’s in beeld en zorgen voor draagvlak. Juist in de voorbereiding voorkom je de grootste risico’s die uiteindelijk leiden tot de vertraging in het vervolg.

Bij BEECKK werken we sinds 2007 aan woningbouwversnelling. Op basis van onze ervaringen en de gesprekken met uiteenlopende gemeenten hierover, ontwikkelden een eigen visie op woningbouwversnelling. Deze visie, inclusief aanpak, hebben we, samen met de belangrijkste lessen uit onze gesprekken met gemeenten, gebundeld in ons digitale magazine BEECKK’s Blik op Bouwen.

Lees BEECKK’s Blik op Bouwen hier!