Gemeente Vught

Ontwikkeling bestemmingsplan Rijksinfra

Aanleiding

Het aantal treinreizigers in Nederland neemt de komende jaren toe. Ook wordt een groei in goederenvervoer verwacht waarbij deze meer via de Betuweroute, richting Den Bosch, Boxtel en verder gaat rijden. Om die reden werkt ProRail aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Het spoor tussen Utrecht en Eindhoven wordt verbeterd in de periode tussen 2022 en 2030.

Belang

De ontwikkeling van het spoor tussen Meteren en Boxtel zijn vastgelegd in een Tracébesluit. Om uitvoering van het Tracébesluit mogelijk te maken werkt de gemeente Vught in 2021 aan een bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan wordt een (max) 60 decibel maatregel voor het spoor meegenomen om ervoor te zorgen dat de overlast voor de inwoners van Vught beperkt blijft.

Centrale vraag

Op welke wijze kan gewerkt worden naar een bestemmingsplan voor de uitvoering van het Tracébesluit Meteren-Boxtel, waarbij het invoeren van de 60 decibel maatregel en het aanhouden van een strakke planning randvoorwaarde zijn?

Hoe maakt mijn aanpak verschil?

De ontwikkeling van het bestemmingsplan staat onder enige tijdsdruk omdat ProRail verder wil richting uitvoering. Ik creëer inzicht in de planning en stuur hier ook op, dat zorgt voor duidelijkheid. Ik zorg voor afstemming binnen het team RO en begeleidt de bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast verlies ik de externe partners niet uit het oog.