Gemeente Vught

Gebiedsontwikkeling Hart van De Baarzen

Aanleiding

In Vught ligt de wijk De Baarzen, specifiek het gebied tussen de Brabantlaan en de Sasse van Ysseltstraat. Op deze locaties liggen nu nog onder andere drie basisscholen, een kinderdagopvang en een aantal sociale huurwoningen. Het gebied wordt de komende jaren getransformeerd. Eén basisschool blijft behouden en wordt uitgebreid met een Kindcentrum met kinderdagverblijf en sportzaal. Daarnaast bouwt de woonstichting een appartementencomplex met 43 huurwoningen en werkt de gemeente aan de ontwikkeling van 21 koopappartementen en 9 patiowoningen. Daarnaast komt er ook een supermarkt in het gebied. Het project Hart van De Baarzen loopt al een paar jaar. De gebiedsvisie voor het gebied is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Vught. Na het vaststellen van de globale gebiedsvisie is een nieuwe fase voor het project aangebroken waarin de deelprojecten gelijktijdig worden aangevlogen.

Belang

Er moet duidelijke sturing worden gegeven aan een ingewikkelde gebiedsontwikkeling waar veel verschillende belangen spelen. Vanuit diverse stakeholders ligt er druk op de deelprojecten, zowel vanuit het gemeentebestuur en de omgeving als vanuit initiatiefnemers, bijvoorbeeld de woonstichting, het schoolbestuur, het bestuur van het kinderdagverblijf en de supermarkt. Verschillende deelprojecten worden gelijktijdig uitgevoerd waardoor een schuifplaat ontstaat binnen het gebied. Een puzzel die samen met alle betrokkenen gelegd moet worden. Dit vraagt een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen.

Centrale vraag

Hoe kunnen de verschillende deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling Hart van De Baarzen uitgevoerd worden waarbij ook alle stakeholders zorgvuldig worden betrokken?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

We werken eerst aan het opzetten van een goede basis. Dat vereist veel aandacht, zeker vanwege het Didam-arrest. In november 2021 oordeelde de Hoge Raad namelijk dat zaken als ontroerend goed door overheden niet meer uitsluitend aan één partij te koop aangeboden mogen worden. Daarnaast spelen ook de betrokkenheid vanuit de directe omgeving en druk vanuit samenwerkingspartners een rol. Om die reden werken we op een transparante wijze aan besluitvorming en uitvoering.