Gemeente Vught

Ontwikkeling woningbouwlocaties Den Hoek en Helvoirt-Zuid

Aanleiding

De plaats Helvoirt ligt in de gemeente Haaren. Deze gemeente wordt op 1 januari 2021 opgeheven. De verschillende kernen worden samengevoegd met omliggende gemeentes. Helvoirt gaat vanaf dat moment onderdeel uitmaken van de gemeente Vught. Een bijzonder proces waarbij wij de projectleiding van de twee projecten verzorgen.

Aan de noord- en zuidkant van de plaats Helvoirt liggen twee woningbouwlocaties, locatie Den Hoek en locatie Helvoirt-Zuid.  Binnen het project Den Hoek zijn fase 1 en 2 nagenoeg woonrijp, voor fase 3 en 4 geldt dat het bouwrijp maken is aanbesteed en in uitvoering is. Het woningbouwproject Helvoirt-Zuid wordt opgestart. De gesprekken met de initiatiefnemer van het project lopen.

Belang

De woningbouwprojecten in Helvoirt moeten vlekkeloos worden overgedragen van de gemeente Haaren naar de gemeente Vught. Vanuit diverse belanghebbenden ligt er druk op de projecten. Zowel vanuit de gemeentebesturen van Haaren en Vught als vanuit initiatiefnemers, bijvoorbeeld ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en collectieve particuliere opdrachtgevers (CPO’s). Keuzes die nu nog worden gemaakt door de gemeente Haaren hebben invloed op de latere uitvoering door de Gemeente Vught. Om deze reden moeten de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig worden afgewogen.

Centrale vraag

Hoe kunnen de woningbouwprojecten Helvoirt-Zuid en Den Hoek zorgvuldig worden overgedragen van de gemeente Haaren naar de gemeente Vught zonder dat de continuïteit in gevaar komt?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Zeker Den Hoek is een project wat al flink wat jaren loopt. Dat betekent dat verschillende partijen zich aan het project verbonden hebben. Voor hen levert de overgang onzekerheid op en dat realiseren wij ons. Daarom zoeken we deze partijen op en bieden ze een duidelijk proces waarin hun belang in de overdracht naar de gemeente Vught meegenomen wordt.