15 oktober 2020

De eerste contouren worden zichtbaar voor Eikenheuvel

Zoals we eerder berichtte , maken we werk van het project Eikenheuvel. De landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het gebied vormen het raamwerk voor de benodigde woningbouw. In een interessant samenspel tussen idverde Advies (tot voor kort BTL Advies), bureau Dhondt en gemeente Uden werken we toe naar een aantal ruimtelijke modellen. Deze modellen delen we binnenkort met de omgeving. Het voorkeursmodel werken we vervolgens uit in de gebiedsvisie.

Parallel aan dit traject onderzoeken we de mogelijkheden voor samenwerking met marktpartijen. Onder leiding van Stadkwadraat werken we in een aantal werksessies aan de basis van een goede en plezierige samenwerking met partijen. Dit om onze ambities met Eikenheuvel de komende jaren waar te kunnen maken. Een mooi traject waarbij inhoud en proces de komende maanden in elkaar vervlochten worden.