21 oktober 2020

Op pad met de toezichthouder

Afgelopen week was ik met een toezichthouder mee op controle bij een ijzergieterij.  De ijzergieterij is een van de meer dan 175 bedrijven binnen de provincie Gelderland, die als provinciaal bedrijf zijn aangemerkt. Dit houdt in dat vanwege het type bedrijf en/of de omvang het onder het bevoegd gezag van de provincie valt. Zij is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Sinds begin dit jaar is de Omgevingsdienst Regio Arnhem gemandateerd voor de toezicht en handhaving. Ook ik ben sinds begin dit jaar hier gestart, waar ik werk aan de opbouw en uitvoer van het programma.

Nu was ik ook benieuwd hoe het er in het veld aan toe gaat. Bij de ijzergieterij heb ik daarmee een mooi kijkje in de keuken gehad wat een milieu toezichthouder doet, en hoe een eeuwenoude industrie in Nederland te werk gaat.