11 februari 2019

De dijk op met de bus en een gevulde knapzak

De gemeenteraad van West Betuwe bezocht het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg. Na ontvangst in het Koetshuis in Neerijnen, waar een filmpje over de dijkversterking werd getoond en toelichting door het Waterschap Rivierenland op het project werd gegeven, gingen raadsleden, burgerraadsleden en collegeleden per bus het gebied in.

Spanningen tussen natuur, woningen, bedrijvigheid en de dijkversterking werden zichtbaar. Voor raadsleden uit de voormalige gemeente Neerijnen bekend terrein, maar ook zij ontdekten nog mooie plekjes in het gebied.  Als toetje vertelde paprikateler Van den Berg uit Est nog over het reilen en zeilen in de glastuinbouw. Een leuke en waardevolle manier om ons project onder de aandacht te brengen. Dit filmpje laat zien wat de dijkversterking behelst:

Meer lezen? De Gelderlander schreef ook een artikel over de Raad on Tour of leer meer over de dijkversterkingen op de projectwebsite van de gemeente West Betuwe.