10 maart 2022

Energiedebat Lingewaard

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week, gaat het in lokale campagnes en debatten vaak over duurzame energie. Logisch, want er staat de komende vier jaar veel te gebeuren. Daarnaast pakken we de energietransitie in Nederland heel lokaal op, waardoor er ook echt iets te kiezen valt op 16 maart. Om de inwoners van Lingewaard te helpen in hun keuze, organiseerde lokale energiecoöperatie Lingewaard Energie op 3 maart een lokaal energiedebat. Tien lokale partijen kregen de mogelijkheid zichzelf en hun standpunten op het gebied van duurzame energie te introduceren en gingen vooral met elkaar het gesprek aan.

Om de politieke partijen te overtuigen om de kansen in de energietransitie ook de komende vier jaar te benutten, vroeg Lingewaard Energie mij om tijdens het energiedebat iets te vertellen over mijn ervaringen. Ik greep deze mogelijkheid aan om te laten zien hoe je ervoor kunt zorgen dat een energieproject op verschillende vlakken waarde toevoegt aan je leefomgeving. Met de schaarse ruimte en tegelijkertijd vele ambities die we hebben (we willen meer woningen bouwen, bereikbaar blijven, groene waarden behouden en ook nog eens verduurzamen) is een project waarmee je alleen duurzame energie opwekt eigenlijk al niet meer voldoende. Door vooraf de juiste keuzes te maken, kun je nog zoveel meer uit energieprojecten halen. Daarmee doel ik eigenlijk niet alleen meer op de financiële opbrengsten, gebruik bijvoorbeeld het geld dat door middel van zonnepanelen of windmolens wordt opgehaald om een gebied een belangrijke (en groene) impuls te geven. Een trend van de afgelopen tijd waar ik vooral enthousiast over ben, is het toegankelijk maken van gebieden die voorheen afgesloten waren voor bewoners of bezoekers. Denk aan de ontwikkeling van een energietuin of energiepark op een voormalige vuilstort of een reststrook tussen spoor en weg. Zo maak je de lusten van de energietransitie echt tastbaar en toegankelijk voor alle inwoners. Dat is belangrijk omdat financiële participatie vaak voor een selecte groep interessant is.

Met deze en nog andere voorbeelden heb ik de politiek in Lingewaard geprobeerd te inspireren om de kansen die de energietransitie biedt met twee handen aan te grijpen. Ik vroeg ze voor welk project zij zich de komende vier jaar hard gingen maken, zodat ik dat voor een volgende presentatie ook als voorbeeld kon laten zien in een andere gemeente. Zowel de energiecoöperatie als de politiek hebben mij beloofd met een mooi project te gaan komen, dus ik hou de ontwikkelingen in Lingewaard met belangstelling in de gaten!