Gemeente Leerdam

Herinrichting Europaplein

Aanleiding

In 2012 kwam er vanuit twee supermarkten aan het Europaplein in Leerdam het verzoek tot uitbreiding. Deze uitbreiding is aangegrepen om ook de openbare ruimte te vernieuwen en het hele plein opnieuw in te richten voor duurzaam gebruik.

Belang

De behoefte van de supermarkten om uit te breiden komt voort uit de behoefte van consumenten om met meer comfort te winkelen. Het Europaplein was niet meer berekend op de bezoekersaantallen en had qua inrichting en qua beschikbare voorzieningen zoals parkeerplaatsen een nieuw jasje nodig.

Centrale vraag

Hoe komen we tot een herinrichting van het Europaplein waarbij de supermarkten kunnen uitbreiden en het plein toekomstbestendig gebruikt kan worden?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

De vraag van de initiatiefnemer beperkte zich tot de uitbreiding van de supermarkten. Ik heb de opgave breder aangepakt. De gemeentelijke behoefte aan een heringerichte Europaplein koppelde ik met de uitbreiding van de supermarkten. Zo is veel verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar gelegd. De inrichting van openbare ruimte is in principe een gemeentelijke taak. In dit geval kon door heldere uitgangspunten en een open samenwerking de opgaven gezamenlijk gerealiseerd worden.

Wat vond de opdrachtgever?

Door onze aanpak zijn werkzaamheden die normaal door de gemeente uitgevoerd zouden worden bij een andere partij belegd. Hierbij zijn goede afspraken gemaakt over de verdeling van kosten. Door deze aanpak hield de gemeente mensen vrij voor infrastructurele projecten elders in de gemeente. Daarnaast waren er geen extra kosten nodig voor de lang gewenste herinrichting van het Europaplein.