Gemeente Leerdam

Vrijkomende gronden HLC

Aanleiding

Het Heerenlanden College (HLC) had vestigingen op verschillende locaties in Leerdam. In 2010 is de nieuwbouw op een centrale locatie aan de Eksterlaan gereed gekomen. Hierdoor kwamen er drie locaties vrij voor de gemeente voor een herontwikkeling.

Belang

Op deze locaties waren verschillende ontwikkelingen mogelijk. De gemeente Leerdam had behoefte uit inkomsten door verkoop van de gronden en heeft er daarom voor gekozen om voor de drie locaties kopers te zoeken. Uiteraard met het oog op ontwikkelingen die passend zijn bij de betreffende locaties. Zo krijgen buurtbewoners een nieuwe passende buur en geen leegstaande panden.

Centrale vraag

Op welke wijze vinden we een invulling die past bij de verschillende locaties van de vrijkomende gronden van het HLC waarmee we tegelijkertijd inkomsten voor de gemeente genereren?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

In de periode waarin de vrijkomende gronden verkocht zijn was de vraag naar nieuwbouwlocaties beperkt. Door te kijken naar de kwaliteiten per locatie en open te staan voor de verschillende vragen uit de markt zijn de drie vrijkomende gronden uiteindelijk verkocht. Hierbij heb ik mij flexibel opgesteld en creatief gezocht naar kansen. De uiteindelijke invulling per locatie verschilt daardoor maar goed past bij de wijk.

Wat vond de opdrachtgever?

In een moeilijke tijd zijn de gronden relatief snel verkocht tegen marktconforme bedragen. De gemeente is blij dat ze deze braakliggende terreinen snel kon inzetten voor herontwikkelingen. Voor twee van deze ontwikkelingen is ons ook gevraagd de projectleiding op ons te nemen (Eksterlaan en Molenlaan 1).