13 juli 2018

Gemeente in regierol bij het Klimaatakkoord

Afgelopen dinsdag zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Om het gezamenlijke doel van 49% CO² reductie in 2030 te halen, moeten bijna alle gebouwen in Nederland een transformatie ondergaan. De partijen die bij het klimaatakkoord om tafel zitten, zetten in op het verduurzamen van 50.000 woningen per jaar in 2021 en willen dit opschalen naar 200.000 per jaar in 2030. Dat betekent dat gemeenten aan de bak moeten.

Uiterlijk in 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte vaststellen waarin een tijdpad voor de transitie van elke wijk beschreven staat. Per wijk wordt, samen met de bewoners, per gemeentebesluit vastgesteld welke energiebron in de toekomst voor warmte zal zorgen. Gemeenten stellen deze wijkgerichte aanpak op in samenwerking met netbeheerders, provincies en waterschappen.

Alle partijen denken op dit moment na over welke randvoorwaarden de energietransitie economisch en juridisch mogelijk maken. In onze aardgasvrij-aanpak starten we ook met het realiseren van de juiste randvoorwaarden om tot een realistische, wijkgerichte aanpak te komen. BEECKK gelooft dat met een goede aanpak elke gemeente, groot of klein, deze transitie in goede banen kan leiden. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we ook jouw gemeente kunnen helpen.