20 december 2016

GEMEENTE VERHUIST BRANDWEER NAAR HOCKEYWEG

Al geruime tijd wordt in Uden gesproken over de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne. Op 29 november 2016 besloot het college van B&W de brandweerkazerne op Hockeyweg 1 te realiseren, de huidige locatie van tennishal de Schaapskooi. Inmiddels wordt een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie opgesteld en start hiervoor begin 2017 de procedure. In navolging van de brandweer heeft ook de politie ervoor gekozen een nieuw politiebureau te bouwen aan de Hockeyweg.