Gemeente Den Haag

Herinrichting kruispunt Rijnstraat / Bezuidenhoutseweg

In het gebied tussen het centraal station en het Malieveld staat op dit moment veel te gebeuren. Het Koningin Julianaplein wordt voorzien van nieuwbouw en een ondergrondse fietsenstalling en de stadsentrees Koekamp en A12/Malieveld worden verbeterd. Tussen deze plannen ligt het kruispunt Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg. Herinrichting is noodzakelijk om de verkeerskundige knelpunten op te lossen (deze worden nog eens vergroot door de nieuwe fietsenstalling) en de verbinding tussen het Koningin Julianaplein en de Koekamp/Malieveld landschappelijk in te passen. Ons is gevraagd namens de gemeente de projectleiding te verzorgen.
Het plangebied zit ingeklemd tussen de projecten Koningin Julianaplein, Koekamp en A12/Malieveld.

Een goede afstemming is van groot belang en daarom is er gekozen voor een integrale benadering onder de noemer ‘Groene entree’.

Voor de vier projecten worden een gezamenlijke visie en schetsontwerp opgesteld. Hierin moeten zowel het oplossen van verkeerskundige knelpunten als een integrale landschappelijke inpassing een nadrukkelijke plek krijgen. Na deze fase kunnen de projecten afzonderlijk door met de verdere ontwerpopgave.
In de eerste helft van 2017 worden de integrale visie en het schetsontwerp opgesteld en vastgesteld. Daarna volgt het uitwerken van een voorlopig ontwerp (VO). Na vaststelling daarvan door het college gaat het project naar de dienst Stadsbeheer voor verdere uitvoering.