Gemeente Den Haag

Realisatie beveiligingsring ministeries

Aanleiding

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2017 het ministeriële complex aan de Rijnstraat gerenoveerd. Sinds 2017 is hier onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken gehuisvest. Vlakbij staat aan de Turfmarkt 147 het ministerie van onder meer Veiligheid en Justitie. Voor de beveiliging van deze gebouwen is een beveiligingsring nodig. Hiervoor verzorgde ik namens de gemeente Den Haag in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de coördinerende projectleiding.

Belang

Voor de beveiliging van ministeries gelden strenge eisen. Door de clustering van ministeriële complexen ontstond de kans voor de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf dit samen op te pakken. Daarbij moet voldaan worden aan het advies van de NCTV.

Centrale vraag

Hoe komen we tot een beveiligingsring voor de ministeries die voldoet aan alle veiligheidseisen?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Onze voornaamste taak was het opstellen van ontwerpen, bestekken en protocollen voor de beveiligingsring. Zo moest er een beslis- en bedienprotocol komen voor de ‘pollers’ die in geval van dreiging worden geactiveerd. Hierbij was continue afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf cruciaal vanwege de strakke planning en sturing op het beschikbare budget.
In het gebied waren zijn veel belanghebbenden waar afspraken mee gemaakt moesten worden. Denk daarbij aan de ministeries, hulpdiensten, ondernemers, HTM en inwoners. Ik heb deze stakeholders vroegtijdig betrokken bij de ontwerpen en protocollen. Daardoor zijn breed gedragen afspraken tot stand gekomen.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever is blij dat het beoogde resultaat behaald is. Het bedien- en beslisprotocol is in juli 2016 door het college vastgesteld. In oktober 2016 is opdracht gegeven aan Heijmans Infra B.V. om de beveiligingsring te realiseren. Eind 2016 zijn de werkzaamheden gestart en in 2017 is de beveiligingsring opgeleverd.