Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Advisering in grondverkoop woningbouwlocatie

Aanleiding

Vanuit de ruimte-voor-ruimte regeling heeft de gemeente grenzend aan Zoetermeer gronden in bezit met woningbouwmogelijkheden. Het gaat om een voormalig kassenbedrijf, Van Sittert, waarvan de bestemming is gewijzigd naar wonen. Het onderliggende bestemmingsplan is onherroepelijk. Voor de gronden moet worden gezocht naar een partij die de gronden van de gemeente koopt en tot realisatie van de woonwijk komt.

Belang

De verkoop van gemeentegrond is een belangrijk middel voor de gemeente om inkomsten te genereren en (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. De inkomsten komen indirect terug aan de inwoners door investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, recreatie of maatschappelijke voorzieningen. De woningbouw die mogelijk wordt gemaakt voor de locatie zorgt voor extra aanwas van woonmogelijkheden voor o.a. de inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Centrale vraag

Hoe krijgen we met zo min mogelijk risico een goede opbrengst uit de grondverkoop met als resultaat een mooie woonwijk?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

In de advisering bij de aanbesteding en grondverkoop maakte ik gebruik van mijn kennis en ervaring in soortgelijke projecten. De kern bij een aanbesteding is goed door te vragen bij de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever naar het doel van de aanbesteding. Wat wil je bereiken en waarom? Dit vormt de basis voor de wijze van aanbesteden, de spelregels, de voorwaarden en wie uit te nodigen.

Wat vind de opdrachtgever?

In 2018 zijn de gronden voor een goede prijs verkocht aan een ontwikkelaar. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt en is er wederzijds vertrouwen dat er een mooie woonwijk wordt gerealiseerd. Voor de zomer van 2019 is de start van de bouw feestelijk gevierd, met het slaan van de eerste heipaal door de wethouder. Dit heeft blije gezichten opgeleverd, bij zowel de wethouders als de toekomstige bewoners.