4 juni 2021

In de regen kansen zien voor woningbouwversnelling

Als lid van het versnellingsteam woningbouw bij de provincie Gelderland ben ik veel in gesprek met gemeenten over hun woningbouwprojecten, knelpunten en waar mogelijkheden zijn tot versnelling.

Vaak doen we dit vanuit huis, maar projectbezoeken zijn ook steeds meer mogelijk.

Zo trok ik laatst Gelderland in voor een bezoek aan een oud industrieterrein, de Kanaalzone te Apeldoorn. Hier is een grote complexe gebiedsontwikkeling al deels in uitvoering. Het gebied is echter zo omvangrijk dat een goede prioritering, fasering en visie op het geheel van belang is. Complexiteit, capaciteit en je ambities als gemeente spelen allemaal een rol in de keuzes die je hierin maakt.

De provincie ondersteunt gemeenten vanuit het Actieplan Wonen met hun woningbouwopgave. Denk aan advies in dit soort keuzes, ondersteuning bij een capaciteitstekort, stikstofaanpak of gewoon sparren en kennisdeling.

Ondanks het druilerige weer hebben we een mooie wandeltocht gemaakt over het gebied, waarbij we vanuit de provincie de ontwikkeling blijven volgen en ondersteunen waar mogelijk.