Lieve van den Boogaard

Bewegingmaker

Hoe onze omgeving is ingericht beïnvloedt hoe we leven, wonen, werken, reizen, bewegen en welke keuzes we maken. Daarmee biedt onze leefomgeving veel kansen voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd.  Maar, het is ook uitdagend. Onze ruimte is schaars en de opgaven zijn groot. Hoe zorgen we ervoor dat we, nu en in de toekomst, kunnen blijven leven, wonen en werken zoals we gewend zijn? Of zelfs meer dan we gewend zijn?

Groots durven dromen, keuzes durven maken en zelfkennis zijn voor mij toverwoorden. Die probeer ik in mijn werk als projectleider elke dag toe te passen. Ik ben op mijn best als ik structuur aan kan brengen in complexe opgaven, waar verschillende thema’s, spelers en belangen elkaar raken. Voor mij komt dan alles samen in het werken aan complexe ruimtelijke vraagstukken: altijd uitdagend en in beweging.