10 november 2019

Informatiebijeenkomsten over de dijk

Het dijkontwerp wordt voor zowel bewoners, gemeente en projectorganisaties van Tiel-Waardenburg en Gorinchem-Waardenburg steeds duidelijker, maar ook spannender.

Met een meer gedetailleerd ontwerp maken we de opmaat naar het concept-vergunningenontwerp voor de dijk. Deze opmaat is afgelopen weken uitvoerig met bewoners gedeeld. Er is kritisch meegekeken, vooral als het gaat over de eigen woonsituatie en eerder geuite wensen. Uitvoering van deze wensen is lang niet altijd gestoeld op de hoogwaterveiligheid.

Daarmee wordt de rol van de gemeente zichtbaar. In overleg met de projectorganisaties bepalen we welke wensen mee worden genomen in het dijkontwerp en wie hiervoor financieel verantwoordelijk is. De komende maanden bespreken we met de omwonenden welke wensen we kunnen verzilveren.