Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Realisatie van recreatieve fiets- en ruiterroutes en een bergboezem

Aanleiding

In de Zuidpolder van Delfgauw spelen twee opgaven. Het realiseren van een bergboezem die bij hoogwater zorgt voor een extra buffer van opvang van water. En de realisatie van (recreatieve) fiets- en ruiterroutes. In 2017 zijn twee aanbestedingen doorlopen. Twee aannemers zijn gekozen om de realisatie van de plannen uit te voeren. De realisatie moet daarbij in goede banen worden geleid.

Belang

Door het aanleggen van fietsverbindingen en routes door de polder wordt een belangrijke bijdrage gedaan aan de recreatiemogelijkheden en toegankelijkheid van het gebied. Daarnaast zorgt de verbinding voor een veilige route voor naar school gaande kinderen vanuit de Oude Leede en Berkel en Rodenrijs. Met de aanleg van De Bergboezem wordt daarnaast ingespeeld op de klimaatverandering. Het water van de steeds vaker voorkomende en hevigere piekbuien kunnen natuurlijk worden opgevangen in de bergboezem.

Centrale vraag

Hoe zorgen we voor een toegankelijke en klimaatbestendige Zuidpolder van Delfgauw?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Door in verbinding te blijven met de verschillende partijen zoals het bestuur, de omgeving en adviseurs en de juiste vragen te stellen kom ik tot een goede integrale afweging. De valkuil in dit soort uitvoeringsprojecten is vaak dat het doel waarmee het project ooit is gestart uit het oog wordt verloren. Hierdoor ontstaat de kans dat het uiteindelijke resultaat niet goed aansluit bij de oorspronkelijke behoefte. Bij elke beslissing heb ik gehandeld naar het doel van het project.

Wat vindt de opdrachtgever?

Tijdens de feestelijke opening, waar met een fietsronde samen met de omgeving het gebied is verkend, zei de wethouder het volgende: Wat is het toch een mooi gebied dat nu eindelijk gezien en ervaren kan worden? En niet alleen de wethouder vond dit, ook de inwoners van Oude Leede. Missie geslaagd!