6 december 2018

Kennissessie aardgasvrije nieuwbouw

Afgelopen week organiseerde ik samen met Rens een kennissessie over aardgasvrije nieuwbouw voor projectmanagers uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zuidplas. Sinds deze zomer is de aansluitplicht om nieuwbouwwoningen op gas aan te sluiten vervallen. Hoe ga je als gemeente hier mee om? Hoe garandeer je als gemeente bijvoorbeeld de kwaliteit van een alternatieve warmtevoorziening? En wie is verantwoordelijk voor de warmtevoorziening als die aan vervanging toe is?

Als projectleiders bij BEECKK kijken we bij veel gemeenten in de ‘keuken’. De ervaring die we bij één gemeente opdoen, kunnen we weer inzetten bij de ander. Vanuit die rol zagen we dat gemeenten allemaal met aardgasvrije nieuwbouw bezig zijn, maar andere ervaringen en ideeën hierover hebben en in verschillende fases van het proces zitten. We organiseerden een kennissessie zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. Ons doel was daarbij op een laagdrempelige en kleinschalige manier met elkaar in gesprek te gaan.

Aan de hand van het voorbeeld van de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben aanwezige projectmanagers ervaringen gedeeld. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is een warmtenet voor de wijken Tuindershof en Park van Buijsen actief aanbesteed. De projectmanagers uit buurgemeenten waren erg geïnteresseerd in hoe daarbij te werk is gegaan. En natuurlijk bracht iedereen hun eigen ervaringen mee met nieuwbouwprojecten uit de verschillende gemeenten. We sloten de kennissessie af met een bezoek aan de Energy Wall, het energieopwekkende geluidscherm aan de N470.

We kijken terug op een geslaagde kennissessie. Voor ons was het de eerste keer om een bijeenkomst te organiseren waarbij de nadruk er op lag dat gemeenten niet van ons maar juist van elkaar leerden. Doordat we met een kleine groep waren, was er daadwerkelijk ruimte voor een gesprek. Daarnaast is het een mooie manier om gemeenten met elkaar in contact te brengen en daardoor ook buiten onze projecten een meerwaarde te hebben. Voor mij smaakt het in ieder geval naar meer, ik weet nog wel een paar actuele onderwerpen om het samen over te hebben!