Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Realisatie energieopwekkend geluidsscherm

Aanleiding

Voor het woningbouwplan Keijzershof in de kern van Pijnacker is een geluidscherm nodig tussen de toekomstige woningen en de N470. Daarbij staat de N470 op de provinciale agenda om de duurzaamste weg van Nederland te worden, ‘De N470 geeft energie’. Samen vormt dit de aanleiding voor de realisatie van de Energywall, die voor 2019 gereed moet zijn. Bijzonder aan dit project is dat de zonnecellen zijn geïntegreerd in het glas van het scherm. Deze methode was nog niet eerder toegepast.

Belang

Het voornaamste belang van de Energywall is zorgen voor leefcomfort voor de bewoners van de wijk Keijzershof door het geluid van de voertuigen op de N470 te reduceren. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsgedachte. Hierbij maken we efficiënt gebruik van de oppervlakte die toch al nodig is voor het geluidsscherm. Binnen de energietransitie ligt er een grote kans voor het oprapen, er zijn namelijk nog veel kilometers geluidscherm in Nederland die kunnen worden gevuld!

Centrale vraag

Hoe komen we tot de realisatie van een geluidscherm dat nog niet eerder, wereldwijd, is toegepast?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

Doordat de gevraagde toepassing nog niet eerder is gerealiseerd loop je tegen zaken aan die van te voren onbekend zijn. Hoe vindt je een leverancier? Waar moet het scherm aan voldoen? Wat doe je met de opgewekte energie? Door goede research en de verbinding te zoeken met experts is het gelukt. Daarnaast vroeg dit innovatieve project om een innovatieve manier van aanbesteden (best value procurement). Bij innovatieve projecten is het belangrijk om mensen te overtuigen en overtuigd te houden van de ingeslagen weg. Onbekend maakt immers onbemind.

Wat vond de opdrachtgever?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en de provincie Zuid-Holland zijn trots op deze primeur. Daarnaast is de brede aandacht die hier bij komt kijken een mooie bijvangst. Wij hopen dan ook dat vele voorbeelden mogen volgen, om Nederland weer een stukje duurzamer te maken.