Gemeente Krimpenerwaard

Krimpenerwaard prioritering en projectmatig werken

AANLEIDING

De afgelopen periode is in de gemeente Krimpenerwaard gewerkt aan het aanscherpen van kaders voor woningbouw en gebiedsontwikkeling, om zo meer gestructureerd aan de slag te kunnen met woningbouwprojecten en initiatieven. Dit vraagt ook een vertaalslag naar de manier van werken in de organisatie. Vanuit een duidelijke regierol samenwerken aan ruimtelijke projecten is de wens. Zodat effectief gestuurd kan worden op de woningbouwversnelling en ruimtelijke projecten.

BELANG

De gemeente Krimpenerwaard heeft een woningbouwambitie van 4000 woningen, daarnaast is in het collegewerkprogramma als actiepunt de woningbouwversnelling opgenomen. Om deze ambities te realiseren is, naast het opstellen van een woonvisie en het aanwijzen van ontwikkellocaties, de organisatie van de gemeente een belangrijk onderdeel. Door te onderzoeken welke kansen er liggen voor meer structuur, regie en sturing kan de gemeente Krimpenerwaard nog effectiever hun ambities waarmaken.

CENTRALE VRAAG

Hoe kan de gemeente Krimpenerwaard meer grip krijgen op ruimtelijke projecten en wat is hiervoor nodig?

HOE MAAKTE onze AANPAK HET VERSCHIL?

BEECKK brengt in deze opdracht twee sporen samen, namelijk; al doende leren en effectief achterhalen van kansen en risico’s. De beste manier om kennis op te doen en met elkaar te leren is aan de hand van een lopend project samen te onderzoeken wat nodig is. Daarnaast hebben we via verschillende gesprekken de kansen en risico’s opgehaald, zodat we een goed beeld hebben van wat er nodig is voor meer structuur en grip.

Vanuit  BEECKK werken we volgens het projectmatig creëren (PMC-methode), want we geloven dat naast goede afspraken en formats, ook samenwerking, duidelijkheid van de opdracht en persoonlijk leiderschap belangrijke elementen zijn voor een effectief project en samenwerking. We kijken dus breder dan projectmatig werken, zodat we zeker weten dat we inzetten op dat wat nodig is.