Lokale isolatieaanpak

Aanleiding

In 2022 heeft het Rijk het Nationaal Isolatieprogramma opgezet. Het doel van dit programma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde koopwoningen, met energielabel E, F en G. Met dit programma streeft het Rijk ernaar mensen met een laag inkomen te helpen bij het isoleren van hun huis. Gemeenten kunnen voor de komende jaren subsidie aanvragen bij het Rijk om een lokaal isolatieprogramma gericht op E, F, G-labels op te zetten en uit te voeren.

Belang

Door stijgende energieprijzen hebben steeds meer huishoudens met een lager inkomen moeite met het betalen van hun energierekening. Ruimte om te investeren in de verduurzaming van hun woning is er vaak nauwelijks, terwijl dit juist de maandlasten kan verlagen. Met een lokaal isolatieprogramma helpt de gemeente deze kwetsbare doelgroep bij het verduurzamen van hun woning.

Centrale vraag

Hoe kan de gemeente Bernheze huishoudens met een lager inkomen en een slecht geïsoleerde woning het beste stimuleren en faciliteren bij het verduurzamen?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Het isolatieprogramma van de gemeente maken we echt op maat, door goed te analyseren waar in Bernheze de behoefte en de kansen liggen. Door slim te combineren en een efficiënte aanpak op te stellen, creëren we met het budget van het Rijk zoveel mogelijk impact. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten, de huishoudens krijgen een goed aanbod waarmee zij financieel geholpen zijn en de gemeente werkt aan haar klimaatdoelstellingen. Daarnaast zoeken wij de juiste marktpartijen om de gemeente ook in de uitvoering te ontzorgen.