29 november 2021

Meer functioneel groen voor een leefbare, toekomstbestendige stad

Grijze straten en gebouwen zijn niet meer van deze tijd. De wereld van nu, met de bijhorende klimaatverandering, vereist een andere manier van kijken naar de ruimte. Een uitdaging voor steden, waar ruimte schaars is. Vorige week organiseerde de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) een inspirerende bijeenkomst over functioneel groen in de stad. Dr.ir. Robbert Snep, senior onderzoeker Groene Steden, nam mij, en andere deelnemers, mee in de visie hoe we samen een leefbare stad kunnen creëren met meer functioneel groen.

Stedelijk groen is (kosten)effectief  voor uitdagingen op het vlak van klimaatadaptatie, gezondheid & welzijn, en biodiversiteit. Zo hebben bomen in de stad een koeleffect, dat bijdraagt aan het voorkomen van hittestress. Daarnaast zijn bomen ook echte watermachines. Ze kunnen water goed vasthouden én later weer los laten; in tijden van overstromingen een must voor de leefbaarheid. Het is dan wel belangrijk dat het juiste groen op de juiste plek wordt ingericht en beheerd. We spreken dan over functioneel groen. Maar functioneel groen meenemen in gebiedsontwikkeling blijkt vaak een hele opgave.

Gemeenten en ontwikkelaars hebben mooie groene ambities, maar bij de vertaalslag naar een Programma van Eisen en aanbesteding blijkt dit vaak onvoldoende hard. Bij het ontwerp is te weinig functioneel groen meegenomen en in de uiteindelijke stadspraktijk zie je voornamelijk decor groen. Dit is groen dat geen baten heeft voor het klimaat en gezondheid & welzijn.  Daarom is het belangrijk om functioneel groen al vroeg in het proces al mee te nemen. Volgens spreker Snep is hierbij de verbinding tussen eigenaar, ecoloog en ontwerper erg belangrijk en dient de noodzaak benadrukt te worden. Functioneel groen is echt broodnodig om een gebied leefbaar te houden.

Naast het belang voor het klimaat en daarmee leefbaarheid,  raakte spreker Snep mij ook nog met de oorzaken en gevolgen van het uitsterven van de natuurervaring bij de mens. Doordat wij als mens steeds minder in aanraking komen met de natuur, heeft dit directe gevolgen voor onze gezondheid en welzijn. Natuur zorgt voor psychologisch welzijn, reduceert angstgevoelens en stress, bevordert je humeur en is goed voor je zelfvertrouwen. Door het gemis aan natuur, betekent dit ook een gemis voor onze welzijn.

Al met al een inspirerende lezing georganiseerd door GSRO. De opgedane kennis neem ik zeker mee in mijn projecten binnen BEECKK. Ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst.