Gemeente Nissewaard

Projectleiding Beukenlaan, gemeente Nissewaard

Aanleiding

Op een perceel op de hoek van de Heemraadlaan en de Beukenlaan in Spijkenisse staat op dit moment een tankstation. Ontwikkelaar DCB heeft het voornemen om ter plaatse van het tankstation 40 woningen te realiseren in de huursector. Hiervoor moet het bestaande tankstation gesaneerd worden.

Belang

De gemeente wil meewerken aan de realisatie van de woningen omdat het bijdraagt aan de woningbouwopgave die er in Nissewaard is. Daarnaast is het een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op deze locatie.

Centrale vraag

Op welke manier kan het project zo soepel mogelijk gerealiseerd worden?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

We zijn zowel een aanspreekpunt voor de omgeving als een samenwerkingspartner voor de ontwikkelaar. Op deze manier werken we met alle stakeholders samen op de ruimtelijke procedure om daarna de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.