Gemeente Nissewaard

Realisatie kinderdagverblijf

Aanleiding

Voor de realisatie van een kinderdagverblijf heeft de gemeente een perceel openbare ruimte aangeboden. Wij zijn in 2010 gevraagd de gemeente te adviseren over grondverkoop, realisatie en beheer.

Belang

De stichting van een kinderdagverblijf heeft een tekort aan ruimte. Met een nieuw pand op een andere locatie kunnen ze beter voldoen aan de vraag naar kinderopvang. Ze hebben aan de gemeente gevraagd om te zoeken naar een geschikte locatie om een nieuw pand te realiseren. Daarbij moet gekeken worden hoe het kinderdagverblijf ingepast kan worden in de omgeving.

Centrale vraag

Welke locatie is geschikt voor een nieuw kinderdagverblijf en hoe komen we tot realisatie?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Door snel schakelen met alle partijen is de planontwikkeling vlot verlopen. Hierbij bracht ik een duidelijke structuur aan met heldere afspraken. De bouwvergunning is in mei 2010 verleend. Daarna is gestart met de bouw. Rond de zomer van 2010 is met de projectgroep een ontwerp openbare ruimte opgesteld. Vervolgens hebben wij de aanbestedings- en gunningsfase begeleid. In september is openbare ruimte opnieuw aangelegd. De bouw van het kinderdagverblijf is eind november afgerond en daarna kon de gebruiksvergunning worden verstrek. In januari 2011 heeft de officiële opening plaatsgevonden.

Wat vond de opdrachtgever?

Het kinderdagverblijf past goed in de omgeving. De gemeente is tevreden over het eindresultaat en heeft de openbare ruimte opnieuw aangelegd met het parkeerterrein heringericht.