Gemeente Nissewaard

Ontwikkeling woonboulevard

Aanleiding

In 2004 was het plan om op het voormalige terrein van voetbalvereniging Spijkenisse een kantorenpark te realiseren. Helaas liep door veranderende marktomstandigheden de vraag naar kantoren terug. In 2006 besloot het gemeentebestuur daarop van koers te veranderen en de locatie te benutten voor de ontwikkeling van een woonboulevard. Hiervoor ben ik in 2009 betrokken om dit proces aan te jagen.

Belang

De woonboulevard vormt de entree van Spijkenisse een krijgt een regionale functie. De vormgeving moet uitnodigend zijn en kwaliteit uitstralen, net zoals het winkelaanbod. Met de komst van de woonboulevard wordt er ruimte geboden voor winkels die uit het centrum moeten vertrekken vanwege de nieuwe centrumontwikkelingen. Daarnaast creëert de woonboulevard  veel werkgelegenheid en zorgt voor een aanvulling op het bestaande winkelsegment in Spijkenisse en de regio.

Centrale vraag

Op welke manier krijgen we de ontwikkeling van de woonboulevard passend op de beoogde locatie, rekening houdende met de bestaande omgeving, de fysieke beperkingen en de verkeersaantrekkende werking?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Halverwege de doorlooptijd van het project zijn wij gevraagd de projectleiding te verzorgen met als uiteindelijk doel de realisatie van de woonboulevard. Ik heb de context en inhoud snel eigen gemaakt voor een efficiënte verdere verloop van de ontwikkeling. Onder onze verantwoordelijkheid zijn de planologische procedures afgerond, koopovereenkomsten getekend, afspraken gemaakt met de omgeving en enkele bezwaarmakers en afspraken gemaakt over bouw- en woonrijpmaken. Daarnaast nam ik het management en bestuur mee met scherp en strategisch advies.

Wat vond de opdrachtgever?

Opdrachtgever is tevreden over de voortvarendheid in het project en het eindresultaat. Binnen 2 jaar is er een prachtige woonboulevard gerealiseerd.