Gemeente Spijkenisse

Projectleiding Korte Schenkeldijk, gemeente Nissewaard

Aanleiding

Op het perceel aan de Korte Schenkeldijk 2 in Spijkenisse staat de voormalige gemeentelijke rayonboerderij met een groot opslag‐/parkeerterrein. Ontwikkelaar DCB Maaswijkweg VI BV heeft het voornemen om ter plaatse van het opslag-/parkeerterrein een tuincentrum met daarin ruimtes voor sportdoeleinden (fitness en budo) te realiseren en de voormalige rayonboerderij te verbouwen voor gebruik voor een horecagelegenheid en maatschappelijke doeleinden en zorgdoeleinden, zoals een (medisch) kinderdagverblijf en een kantoor. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Belang

De gemeente wil meewerken aan de realisatie van het tuincentrum en de overige doelen, maar wel op een manier waarbij de omgeving goed meegenomen wordt. Hierbij wordt er veel waarde gehecht aan de bestaande bomen binnen het plangebied.

Centrale vraag

Op welke manier kan het project zo soepel mogelijk gerealiseerd worden?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

We zijn zowel een aanspreekpunt voor de omgeving als een samenwerkingspartner voor de ontwikkelaar. Op deze manier werken we met alle stakeholders samen op de ruimtelijke procedure en daarna de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.