Gemeente Uden

Nieuwbouw politie en brandweer

Aanleiding

De Nationale Politie wil een nieuw hoofdpolitiebureau voor het district Maas en Leijgraaf realiseren aan de Hockeyweg in Uden. De gemeente wil haar brandweerkazerne ook naar deze locatie verplaatsen zodat er een veiligheidscluster ontstaat. In 2017 is daarom het plan opgevat om de nieuwbouw van de politie en brandweer gezamenlijk op te pakken.

Belang

Zowel politie als brandweer zijn in organisatie en functie volop in ontwikkeling. Dit vergt nieuwe huisvesting op een nieuwe plek. Deze plek moet goed toegankelijk zijn en centraal gelegen in beide verzorgingsgebieden.

Centrale vraag

Hoe zorgen we voor toekomst bestendige huisvesting en synergie tussen beide instanties?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

De politie en brandweer hebben ieder hun eigen wensen en belangen. In deze opgave is in eerste instantie gezocht naar de overlap. Ik adviseer de gemeente over de te nemen stappen, de sloop van bestaande bebouwing, de contractonderhandelingen met de politie, planontwikkeling met de brandweer en de ruimtelijke procedure. Het tijdig betrekken van de omgeving, politie en brandweer heeft ervoor gezorgd dat de bestemmingsplanprocedure vlekkeloos is verlopen.  Door verschil in snelheid van planontwikkeling is de keuze gemaakt de ontwikkelingen los van elkaar te zien, maar in de toekomst wel als goede buur te zijn. Het nieuwe politiebureau is in het voorjaar van 2019 opgeleverd, in 2020 starten we met de bouw van de brandweerkazerne.

Wat vond de opdrachtgever?

Met de oplevering van het politiebureau is een mooi resultaat behaald. Hier zit een samenspel tussen de partijen achter. Zeker als het gaat om de snelle bouw van het politiebureau. Er is efficiënt en effectief samengewerkt.