Gemeente Zoetermeer

Ontwikkeling stadstraat en gebiedsontwikkelingen

Aanleiding

In 2017 was de gemeente Zoetermeer programmatisch aan het werk om de binnenstad te versterken. Een van de projecten die hierbij speelde is de herinrichting en ontwikkeling van de Dorpsstraat.  Daarnaast spelen verschillende projecten in de binnenstad waarbij onderlinge afstemming gewenst was.

Belang

Zoetermeer is een stad met grote ambities, betrokkenheid en daadkracht. ‘Samenspraak’ en ‘creëren van bruis’ zijn twee termen die in Zoetermeer van belang zijn. Zoetermeer wil een bruisende stad zijn. Hiervoor begeleidde en initieerde Zoetermeer verschillende initiatieven die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad. De Dorpsstraat speelt hier een sleutelrol als winkelstraat met historische panden, een specifiek winkelaanbod en een mix van horecabedrijven.
De Dorpsstraat is een straat met identiteit, een fijne plek voor Zoetermeerders om te zijn en te winkelen. Om deze straat aantrekkelijker te maken, wil Zoetermeer in deze straat samen met ondernemers, eigenaren en bewoners investeren.

Centrale vraag

Wat is de gewenste invulling van de Dorpsstraat en de rest van de binnenstad om tot een aantrekkelijke binnenstad te komen?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

Als projectmanager hield ik mij onder meer bezig met de versterking van de mooiste straat in Zoetermeer, de authentieke Dorpsstraat als onderdeel van de binnenstad. Samen met bewoners en culturele instellingen werkten ondernemers, gemeente en eigenaren aan de toekomst van de straat. Dit proces faciliteren en stimuleren zorgt voor meer samenwerking en zichtbare resultaten.
Verder faciliteerde ik initiatiefnemers in gebiedsontwikkelingen. Bijvoorbeeld het plan van een corporatie om een voormalig verzorgingstehuis te herontwikkelen tot woningbouwlocatie. Ook begeleidde ik de herontwikkeling van een voormalige beddenzaak, waarbij de gemeente ook deels eigenaar was in het plangebied. Tot slot hield ik mij bezig met nieuwbouw van een moskee. Hierbij wordt ingezet op het betrekken van belangrijke spelers en het creëren van draagvlak bij betrokkenen.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever gaf aan dat mijn enthousiasme verbindend was. Actiegerichtheid en de schouders eronder zorgden voor voortgang. Echt samen afstemmen en acties opstarten met alle partijen!