Gemeente Vijfheerenlanden

Nieuwbouw kerk

Aanleiding

In 2010 zijn er door nieuwbouw verschillende gronden van het Heerenlanden college vrijgekomen. Voor de Molenlaan 1 was het lastig om in crisistijd een koper te vinden. In 2012 meldde de Gereformeerde Gemeente (GGiN) in Nederland zich met de vraag om op deze locatie een nieuwe kerk te mogen realiseren.

Belang

De gemeente wilde dit stuk grond met een leegstaand schoolgebouw graag verkopen. De GGiN stelde met de nieuwbouw van een kerk een ontwikkeling voor waar in Leerdam behoefte aan is. Bovendien is deze passend in de wijk en vergroot het de leefbaarheid voor omwonenden.

Centrale vraag

Hoe zorgen we voor een voortvarende procedure voor de verkoop, bestemmingsplanwijziging en realisatie van de nieuwbouw van een kerk aan de Molenlaan 1 in Leerdam?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

We hebben dit project in twee verschillende fases begeleid. De verkoop vond in 2012 plaats (vrijkomende gronden HLC). Vanaf 2018 hebben wij ook de projectleiding voor de realisatie opgepakt. De GGiN is een organisatie die het niet gewend is op te treden als ontwikkelaar. Daarbij maken ze ook nog eens veel gebruik van vrijwilligers. Dit vraagt om een andere aanpak waarbij communicatie en het maken van afspraken centraal staat. Door onze flexibiliteit spelen we ook goed in op de wensen van de vrijwilligers die regelmatig buiten reguliere werktijd werken aan de nieuwbouw van de kerk.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever kan op ons bouwen op momenten dat het nodig was. Door onze kennis van de gemeente Leerdam en het project was het mogelijk voor ons het project snel op te pakken toen de projectleider afscheid nam. Met het oog op de naderende fusie hebben we de gemeente snel en efficiënt een potentieel hoofdpijndossier bespaard.