Gemeente Zoetermeer

Implementatie van de Omgevingswet

Aanleiding

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving worden vervangen door één nieuwe wet. De Omgevingswet is een grote stelselwijziging die verder gaat dan alleen de implementatie van nieuwe wettelijke instrumenten.

De gemeente Zoetermeer heeft besloten om de implementatie van de Omgevingswet programmatisch aan te pakken.

Belang

De wet gaat in op 1 januari 2021. Vanaf dat moment moeten gemeenten in staat zijn om een omgevingsvergunning af te geven binnen de kaders van de nieuwe wet.  Voor de gemeente Zoetermeer is het van belang dat ze vanaf 2021 omgevingsvergunningen kunnen afgeven. Gemeentes hebben tot 2029 om alle onderdelen van de wet in te voeren.

Centrale vraag

Wat is er nodig om op 1 januari 2021 te voldoen aan de minimale eisen die de nieuwe wet stelt?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Doel van de omgevingswet is dat er integraal naar de leefomgeving wordt gekeken. Daarbij spelen bijvoorbeeld ook energie, veiligheid en gezondheid een rol. Er moet transparanter en sneller worden (samen)gewerkt door verschillende overheden. Daarbij speelt vergaande digitalisering een grote rol. Dit vraagt niet alleen om het invoeren van nieuwe wettelijke instrumenten en het aanpassen van de beleidscyclus. Hiervoor is ook een verandering nodig in de manier waarop werkprocessen en de ICT zijn ingericht, de gemeenten is georganiseerd én de gemeente communiceert en participeert.

In mijn aanpak bracht ik de complexiteit en reikwijdte van dit proces terug tot behapbare brokken. In het programma probeerden we zoveel mogelijk ‘werk met werk’ te maken. Door aan te sluiten op ontwikkelingen die binnen de gemeente al lopen, wordt de relevantie en werking van de Omgevingswet voor de gemeente direct duidelijk.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever is blij dat er concrete stappen zijn gezet en dat op een toegankelijke manier duidelijk wordt gemaakt wat er tot 2021 nog moet gebeuren. De opdrachtgever is ook trots om te merken dat de werkwijze van Zoetermeer wordt overgenomen bij andere gemeenten.