Gemeente Zoetermeer

Omvormen omgevingsvergunning

Aanleiding

De gemeente Zoetermeer bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Vanaf dat moment zijn alle wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving gebundeld. De Omgevingswet introduceert nieuwe (ruimtelijke) instrumenten en vraagt om een andere denk- en werkwijze van de gemeente. Eén van de instrumenten die gaat veranderen is de Omgevingsvergunning. De gemeente is in 2018 gestart met het omvormen van de huidige Omgevingsvergunning.

Belang

Er is voor de afdeling VVH (vergunningverlening, veiligheid en handhaving) veel belang bij om op tijd te beginnen met het omvormen van de Omgevingsvergunning. Zonder nieuwe werkprocessen, aangepaste verordeningen en afspraken met ketenpartners worden er vanaf 2021 geen vergunningen verleend. De nieuwe werkwijze leidt uiteindelijk tot een efficiënter proces en snellere integrale besluitvorming. Dit maakt het ook makkelijker voor de initiatiefnemers.

Centrale vraag

Hoe maken we het mogelijk om vanaf 2021 Omgevingsvergunningen te kunnen verlenen?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

De voorbereiding op de Omgevingswet is complex, omdat de wetgeving vanuit de Rijksoverheid nog niet geformaliseerd is. Het is het simpelweg nog nooit eerder gedaan. Ik breng focus aan in het project door een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de minimale eisen vanuit de wet en de zachtere wensen en ambities van de gemeente. Hierbij zorg ik ervoor dat we op een efficiënte manier toewerken naar de implementatie in 2021. Ik ontzorg daarnaast mijn collega’s door alle proces- en projectmatige aspecten goed te regelen, zodat zij zich op de inhoud kunnen richten. Met werksessies over nieuwe werkafspraken betrek ik de hele afdeling. Quick wins die daarbij naar boven komen, voeren we zoveel mogelijk nu al door. Daardoor is het ook voor vergunningverleners die nu nog niet veel bezig zijn met de Omgevingswet, erg waardevol om met ons mee te denken.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever heeft sinds we het project zijn gestart het gevoel grip te hebben op de overgang naar de Omgevingswet. Daarnaast leidt het project ertoe dat er een beter begrip op de afdeling is van hoe de verschillende instrumenten van de Omgevingswet in elkaar doorwerken. Er is een goede basis gelegd voor een meer integrale samenwerking met collega’s van binnen en buiten de gemeente.