7 januari 2021

RUIMTE MAKEN MET KARAKTER #MARK

Elke twee weken vertelt één van onze Ruimtemakers wat dat voor ons nou inhoudt, Ruimte maken met karakter. We trappen de serie af met Mark van der Rijdt!

Gebiedsontwikkeling is en blijft mensenwerk. Daar ben ik blij om omdat je alleen door samen in gesprek te zijn echt weet wat er leeft op een plek en waar we dus samen met de betrokkenen invulling aan kunnen geven. Dit maakt mijn werk uitdagend en leuk.

Het is belangrijk om kansen te zien en te grijpen, voor de gemeente én voor haar bewoners. Verandering in de leefomgeving is voor mensen niet altijd even leuk. Voor de dijkversterking van de Waal in gemeente West Betuwe bijvoorbeeld, waarbij we met een ingrijpende dijkverhoging ook de weg op de dijk veiliger maken. Ook verbeteren we de beleving van rivierenlandschap door rustpunten op de dijk en toegangen tot het dijklandschap te maken.

Met een positieve grondhouding stel ik de juiste vragen aan de makers en gebruikers en maak ik hen ook verantwoordelijk voor het resultaat. Ik ben trots op het werk dat ik doe en de resultaten die we samen bereiken.