16 februari 2022

Ruimtemaken met karakter #Lieve

Elke twee weken vertelt één van onze Ruimtemakers wat dat voor ons nou inhoudt, Ruimte maken met karakter. Deze keer is het de beurt aan Lieve van den Boogaard!

Veel van de grote thema’s die spelen in onze huidige samenleving komen voor mij samen in de fysieke leefomgeving. Denk aan gezondheid, wonen, de energietransitie en klimaatverandering, sociale cohesie en verbinding zoeken met jezelf en elkaar. Hoe je die fysieke leefomgeving inricht is bepalend voor het stimuleren (of ontmoedigen) van deze thema’s. Daagt jouw omgeving je uit tot gezonder gedrag en is er ruimte voor je om te wonen? Blijven we (voldoende) ruimte bieden aan groen, of maken we ruimte voor zonnepanelen of windmolens (en waar?). Allemaal keuzes die in samenhang gemaakt moeten worden en van invloed zijn op elkaar.

Gebiedsontwikkeling vraagt een integrale blik, het kijken over schotten. En het vraagt om keuzes voor de langere termijn, die misschien nu pijn doen, maar voor de toekomst wel nodig zijn. Dat geldt voor een gemeente die nieuw beleid maakt, voor mij als projectleider in het ruimtelijk domein, maar ook voor inwoners: in ieders (letterlijke en figuurlijke) achtertuin is het soms nodig een stukje op te geven. Het belangrijkste is om het belang van deze keuzes te blijven benadrukken en alle betrokkenen mee te nemen. Dan blijven de keuzes misschien een beetje pijn doen, maar worden ze wel op de goede wijze gemaakt.

Dat is voor mij ruimte maken met karakter, in gezamenlijkheid en weten waarvoor je het doet.