22 maart 2018

Circulaire economie op een bedrijventerrein, realiteit of utopie?

Namens BEECKK was ik samen met Dennis bij een masterclass over circulaire bedrijventerreinen georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland. Nederland heeft natuurlijk vergaande ambities wat betreft circulaire economie, met de doelstelling om in 2050 100% circulair te zijn. Ook de Provincie Zuid-Holland vindt het tijd om met die opgave aan de slag te gaan.

In de circulaire economie worden geen grondstoffen of energie van de natuur onttrokken.  Reststromen worden hergebruikt, de kringloop van onderdelen in een proces worden op elkaar aangesloten. Dit leidt tot een vernieuwde aanpak waarbij producten als diensten worden ontworpen. Sleutelwoorden die daarbij passen zijn: Refuse + Rethink + Reduce + Re-use + Repair + Refurbish + Remanufacture + Repurpose + Recycle + Recovery.

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de mogelijkheden voor bedrijventerreinen om bij te dragen aan de circulaire economie. Gebiedsontwikkeling neemt daarbij een onmisbare plaats in, zowel bij het sluiten van de kringloop als bij het verbinden van verschillende schakels. Om de cirkel rond te krijgen moet bijvoorbeeld ruimte worden gemaakt voor de opslag van materialen, voor afvalscheiding en/of verwerking en voor energieopwekking. Daarnaast is het belangrijk om de juiste spelers aan te trekken en te verbinden.

De beste kansen liggen waarschijnlijk bij bestaande bedrijventerreinen, om daar te kijken naar de bestaande stromen en deze aan te vullen en aan te sluiten. Door de vraag “Waar is de waarde verloren?” te beantwoorden, kunnen wij stromen en kansen zichtbaar maken, de betrokkenen met elkaar verbinden, en concrete oplossingen uitwerken. Een mooi voorbeeld van een bedrijventerrein dat op deze wijze al is begonnen, is de Kalundborg Symbiosis in Denemarken (zie de afbeelding boven dit artikel). Ook the Valley naast Schiphol is goed op weg.

Met de Blauwe Campus gaan wij zelf aan de slag met circulariteit op bedrijventerreinen. We brengen de geleerde lessen, bijvoorbeeld van een bijeenkomst zoals deze, in praktijk maar hopen juist ook een heleboel nieuwe kennis te produceren door gewoon te gaan doen. En wij helpen jou ook graag om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen of een bestaande bedrijventerrein te transformeren met circulaire ideeën.