Gemeente Haarlem

Succesvolle netwerkbijeenkomst Aanbesteding Zwemmerslaan 

Op donderdag 7 maart vond de netwerkbijeenkomst voor de grondverkoop en gebiedsontwikkeling Zwemmerslaan in Haarlem plaats. Samen met de gemeente Haarlem organiseerden we een aanbesteding voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige wijk.

Karin de Visser, projectmanager bij gemeente Haarlem, ontving namens de gemeente zo’n 80 geïnteresseerden, waaronder ontwikkelaars, architecten en bewonerscollectieven. Ze waren aanwezig om informatie op te halen over het project en de aanbesteding, maar vooral om te netwerken. De eerste coalities werden tijdens de bijeenkomst al gesmeden.

Vanuit BEECKK gaf Petra Ibrahim een toelichting op de aanbestedingsprocedure en Teake Bouma van de gemeente presenteerde over de inhoudelijke uitgangspunten. De gebiedsontwikkeling op de Zwemmerslaan biedt de kans voor een uniek woningbouwproject in Haarlem. Leuk om te zien hoeveel animo er bij marktpartijen is voor dit mooie project!

Een rol spelen in deze gave ontwikkeling? Tot 26 april kan je je aanmelden voor de selectiefase.

Meer informatie is te vinden op https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/327194