Petra Ibrahim

Regiemaker

Elke gebiedsontwikkeling vraagt om strakke coördinatie en regie. Een gebiedsontwikkeling is geen lineair proces. Na een stap vooruit volgen er soms twee stappen terug. Daarom vind ik het belangrijk om te sturen waar het kan en mee te bewegen waar nodig. Zo kunnen we een zorgvuldig proces inrichten, kwaliteit leveren, maar ook tempo maken. Het liefst houd ik me bezig met het regisseren van de balans tussen deze kernwaarden van gebiedsontwikkeling.

Daarnaast is voor een succesvolle gebiedsontwikkeling samenwerking tussen partijen noodzakelijk. Gemeenten, ontwikkelaars, grondeigenaren, bewoners, provincies. Partijen met verschillende belangen. Als projectleider gebiedsontwikkeling breng ik partijen samen om op zoek te gaan naar het gezamenlijke doel. Waar vinden zij elkaar? Tegelijkertijd wil ik als projectleider voorkomen dat we blijven praten zonder resultaat. Dat vraagt om het stellen van de juiste prioriteiten en daadkracht.