Gemeente Vijfheerenlanden

Eksterlaan

Aanleiding

In 2016 hebben we voor de toenmalige gemeente Leerdam een prijsvraag uitgezet voor de invulling van de vrijgekomen grond naast het Heerenlanden College aan de Eksterlaan. Deze prijsvraag is gewonnen door ABB Ontwikkeling met een plan van 15 woningen. Sindsdien verzorgden wij ook de gemeentelijke projectleiding voor de voorbereiding en realisatie van de bouw.

Belang

De braakliggende gronden lagen dicht tegen het centrum van Leerdam aan. Het is hiermee een mooie plek om te wonen. Voor de gemeente was het van belang dat er woningen worden toegevoegd. Daarnaast vormt de grondverkoop een bron van inkomsten die weer elders kunnen worden ingezet.

Centrale vraag

Welk plan van welke partij is geschikt voor herontwikkeling van de Eksterlaan?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Na de gewonnen prijsuitvraag verzorgden we ook de uitvoering ervan. Met een wijziging van het bestemmingsplan, opleveren van bouwrijpe grond en inrichten en beheren van het openbaar gebied maakte de gemeente de ontwikkeling mogelijk. Dit deden we met de uitgangspunten van de gemeente in het achterhoofd.

Door goede afstemming tussen de ontwikkelaar, de omwonenden en de naastgelegen school lukte het om knelpunten en hobbels zonder vertraging op te lossen. Hierdoor is het gelukt nieuwe woningen te realiseren waarmee alle partijen en uiteraard de nieuwe bewoners erg gelukkig zijn.

Wat vond de opdrachtgever?

Het project is begin 2018 geheel volgens planning afgesloten naar tevredenheid van de opdrachtgever. Ook de ontwikkelaar kijkt tevreden terug op de samenwerking.