Omgevingsdienst Regio Arnhem

Uitvoer programma complexe toezicht en handhaving

Aanleiding

Sinds 2020 is de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) bevoegd gezag voor de toezicht en handhaving op complexe provinciale bedrijven. Voorheen waren de 7 omgevingsdiensten in Gelderland verantwoordelijk voor hun eigen bedrijven. Ik ben als programmasecretaris betrokken bij de opzet en uitvoering.

Belang

Voor bedrijven met een zware milieubelasting is de provincie het bevoegd gezag. De ODRA coördineert voor deze bedrijven de toezicht en handhaving op milieuvergunningen uit. Hiermee wordt een uniforme werkwijze met één centraal aanspreekpunt nagestreefd. Verder sturen we op kwaliteit en geven we een helder advies aan de provincie over het uitvoeringsprogramma. Dit doen we door het programma te monitoren op het behalen van de beleidsdoelen. Zo beschermen we het milieu en de leefomgeving en hebben bedrijven heldere kaders voor hun bedrijfsvoering.

Centrale vraag

Hoe zorgen we ervoor dat het programma complexe toezicht en handhaving centraal georganiseerd wordt en de uniformiteit en kwaliteit bewaakt wordt?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

In de opstartfase van het programma moet er veel geregeld worden. Zo ligt er een grote opgave in het stroomlijnen van de werkprocessen en waarborgen van kwaliteit. Ik zorg er in de eerste fase voor dat de werkprocessen zijn ingericht en de toezichthouders aan de slag kunnen. Verder stel ik een communicatieplan op en bereid ik kwaliteitssessies voor. Hierbij zoek ik actief collega’s binnen de organisatie op.