Gemeente Amsterdam

Visieontwikkeling stadsdeel Amsterdam Noord

Aanleiding

Amsterdam Noord is volop in ontwikkeling. Aan de IJ-oever zijn verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd. In de komende jaren groeit de bevolking van het stadsdeel fors. Dit heeft een grote impact op bewoners en het functioneren van het gebied. Om hieraan goed vorm te kunnen geven, is aan mij gevraagd om aan de slag te gaan met drie opgaven: een integrale visie op te stellen voor het landschap in Noord, een integraal plan voor de IJdoornlaan en een visie voor het gebied rondom Zijkanaal.

In september 2019 ben ik hiermee gestart in Amsterdam.

Belang

Stadsdeel Noord krijgt te maken met een grote opgaven. Om het functioneren en leefbaarheid van Noord op niveau te houden, wil Noord een goed perspectief voor verschillende onderdelen in Noord.
Bestaande en nieuwe inwoners van Amsterdam Noord willen fijn kunnen wonen in een mooie stad. Door richting aan te geven aan nieuwe ontwikkelingen, wordt de vraag naar woningen ondersteunt en tegelijkertijd de woonkwaliteit behouden.

Centrale vraag

Hoe kan Amsterdam zorgen voor een goede inpassing van de toekomstige ontwikkelingen in Amsterdam Noord?

Hoe maakt mijn aanpak verschil?

In de eerste fase start ik met een goede verkenning van het vraagstuk, de context en spreken van betrokkenen. Hierbij is een logische start om snel een projectplan op te stellen, waarmee helderheid ontstaat over doel, resultaat, aanpak, planning en kosten. De verwachtingen en context van de opgaven worden hiermee scherp, ambtelijk en bestuurlijk. Samen met een integraal projectteam gaan we aan de slag om te komen tot de gevraagde resultaten.
In deze projecten betrekken we bewoners en belanghebbenden bij het maken van de plannen. Dit is voor ons een randvoorwaarde. We benaderen mensen open en constructief, zijn helder over wat er kan en mag, maar ook wat niet gaat lukken. Dit geeft vertrouwen voor een goede samenwerking.