Gemeente Sliedrecht

Upgrade woonboulevard Nijverwaard

Aanleiding

Bedrijventerrein Nijverwaard is van origine geen woonboulevard. Met het vrijkomen van enkele loodsen en de komst van de eerste IKEA van Nederland in 1978 ontstond een meer woongerelateerd gebied. Het oude pand van IKEA is na het vertrek in 2006 in gebruik genomen door Loods 5, een nieuwe woonwinkel. Momenteel is het bedrijventerrein gemengd wat zorgt voor onwenselijke situaties. Het kent geen duidelijke afbakening van industrie, auto gerelateerde bedrijvigheid en woonwinkels. Dit zorgt voor een minder prettige winkelbeleving op de woonboulevard.

Belang

De woonboulevard binnen het bedrijventerrein een herkenbare plek geven. Door een clustering van functies is de woonboulevard economisch sterker en aantrekkelijker voor inwoners van de gemeente en daarbuiten. Daarnaast ziet de gemeente graag dat het openbaar gebied op de boulevard zorgt voor herkenbaarheid binnen het bedrijventerrein.

Centrale vraag

Hoe zorgt de gemeente, zonder grondposities, voor een betere verdeling van de bedrijven op het bedrijventerrein met een duidelijke positie voor de Woonboulevard als winkelgebied?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Eerst is goed gekeken naar de wensen van de ondernemers en de mogelijkheden. Waar liggen wensen en problemen. We proberen ondernemers deelgenoot te maken van de opgave i.p.v. dat ze aan de zijlijn staat. We zoeken gezamenlijke belangen binnen een realistisch budget. De gemeente denkt mee, faciliteert en verbindt als zich kansen voordoen die bijdragen aan de opgave. We kunnen ruimtelijke instrumenten inzetten zoals een bestemmingsplan of visie, om activiteiten mogelijk te maken. De gemeente heeft ook regie op het aanpakken van openbaar gebied. Als eerste wordt de grote parallelweg aangepakt om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Dit is in het belang van alle bedrijven op het bedrijventerrein.

Wat vindt de opdrachtgever?

De gemeente Sliedrecht is blij met een duidelijk overzicht van wensen, mogelijkheden en kansen binnen een realistisch programma. Eigenaarschap van een ingreep is helder . Door duidelijk te communiceren waarin de gemeente wel of niet bereid is te investeren wordt het overleg met de ondernemers ook transparanter!