Gemeente Sliedrecht

Ontwikkeling uitbreidingslocatie Baanhoek West

Aanleiding

De gemeente Sliedrecht bestaat enkel uit het dorp Sliedrecht en heeft geen andere kernen. Binnenstedelijk bouwen is nauwelijks mogelijk waardoor gekeken werd naar uitbreidingslocaties om de autonome groei op te vangen. Aan de noordkant is het ingesloten door het spoor met daarachter het Groene Hart. Bouwen tussen Sliedrecht en Papendrecht is het logische gevolg. In 2005 is een contract gesloten met de ontwikkelaar voor de bouw van ca. 900 woningen.

Belang

De regio Drechtsteden is een groeiregio, alle gemeenten dragen via hun woningbouwprogramma bij aan het opvangen van deze groei, ook Sliedrecht. Met de uitbreidingslocatie wordt voorzien in de woningbouwbehoefte voor een breed publiek. De woonwijk is divers en geschikt voor jong en oud.

Centrale vraag

Hoe zorgen we voor een divers, betaalbaar aanbod van woningen voor de inwoners van Sliedrecht en omliggende gemeenten binnen de gestelde tijd en het budget?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

De oorspronkelijke contracten en plannen zijn oud en de wensen van inwoners, gemeente en andere belanghebbenden zijn anders dan in 2005. Er wordt anders nagedacht over zorg (langer thuiswonen), mobiliteit (hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig) en speelvoorzieningen. Wij haakten aan op deze nieuwe context door telkens kleine deelgebieden in verkoop te brengen en met de ontwikkelaar, bewoners en kopers in gesprek te blijven. Zo wordt de wijk zo ideaal mogelijk ingericht. Indien noodzakelijk wordt afgeweken van het plan als dat de inrichting ten goede komt. In verschillende overleggroepen zorgden wij ervoor dat de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Wat vindt de opdrachtgever?

De voortgang in de wijk is goed en bewoners zijn doorgaans tevreden. Omdat het een wijk in aanbouw is ondervinden bewoners soms last van de bouwwerkzaamheden. Daar wordt zo snel en pragmatisch mogelijk mee om gegaan. De gemeente ziet een mooie wijk ontstaan dankzij goede afspraken met de ontwikkelaar.