Gemeente Vijfheerenlanden

Realisatie woningbouwproject Buitens van Van Iperen

Aanleiding

In 2004 is een transportbedrijf vertrokken van de locatie aan het Laantje van Van Iperen en verhuisd naar een bedrijventerrein buiten de toenmalige gemeente Leerdam. Hiermee ontstond er ruimte voor een woningbouwontwikkeling tussen het landelijk gebied en de wijk West. De raad heeft in 2009 het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Zo wordt de kwaliteit en het bijzondere karakter van het toekomstige woongebied gewaarborgd. Eind 2010 is een anterieure overeenkomst afgesloten met een ontwikkelaar voor het ontwikkelen van 85 woningen.

Belang

De relatie tussen de ontwikkelaar en de gemeente was verslechterd. Dit werd mede veroorzaakt door een vorige anterieure overeenkomst die onduidelijk en verouderd was. Het eerste doel was het verbeteren van de relatie en het actualiseren van de overeenkomst met de ontwikkelaar. Hiermee kan ook het project daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit is in het belang van de gemeente die graag woningen in een groene setting toevoegt.

Centrale vraag

Hoe verbeteren we de relatie met de ontwikkelaar en zorgen we dat het project tot uitvoering komt?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

In 2016 is door de toenmalige gemeente Leerdam gevraagd of wij het project konden overnemen. De eerste opdracht was het actualiseren en aanvullen van de afspraken uit de verouderde anterieure overeenkomst. Hierbij hebben we veel ingezet op het ontwikkelen van een goede relatie met de ontwikkelaar. Mede hierdoor is het project weer gaan lopen en verzorgen wij nu de reguliere projectleiding vanuit de gemeente. Hierbij stemmen we regelmatig met alle partijen af.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is erg tevreden dat dit project geen zorgenkindje meer is. Voor 2016 was er sprake van vertraging en onzekerheid over de uitvoering. Nadat we de overeenkomst actualiseerde is het project echt gaan lopen. Hierbij hebben we een mooi resultaat behaald: de woningen worden daadwerkelijk opgeleverd.