Provincie Noord-Brabant

VABIMPULS Noord-Brabant

Aanleiding

De Provincie Noord-Brabant heeft in 2017 VABIMPULS in het leven geroepen. Dat is één van de ondersteuningsmaatregelen voor agrarische ondernemers. Sinds 2017 ben ik betrokken om deze ondernemers te helpen bij het stoppen of opnieuw invullen van hun onderneming.

Belang

Veel boeren in met name Oost-Brabant gaan stoppen of schakelen om naar iets anders. Het gaat om ongeveer de helft van de boeren die vanwege aangescherpte milieuregels of gebrek aan opvolging stoppen. Met de VABIMPULS wil de provincie de boeren faciliteren in deze omwenteling. Dit helpt hen in het toekomstbestendig maken van hun onderneming. En stimuleren we een integrale ontwikkeling van het platteland waar plek is voor boeren én andere functies zoals natuur en recreatie.

Centrale vraag

Welke ontwikkelrichtingen zijn binnen de VABIMPULS passend voor de agrarische ondernemers van Noord-Brabant?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Ik begeleid agrarische ondernemers bij hun ideeën en plannen voor nieuwe businessmodellen en invulling van hun leegstaande stallen en schuren. Hierbij ben ik transparant over de mogelijk- en moeilijkheden van hun gewenste ontwikkeling. Daarnaast bouwen we in samenwerking met Brabant Kennis met deze praktijkcases kennis op over dit onderwerp.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever was heel tevreden met de resultaten die we haalden en de kennis die we opbouwden. Daarnaast kregen we goede feedback van ondernemers die we hebben geholpen. Zo heb ik Karlijn en Frank begeleid bij de herontwikkeling van het perceel van hun grootouders naar een plek waar zij wonen en werken.