Provincie Limburg

Veilig Vooruitzicht

‘Veiligheid maken we samen’. Onder die titel werken de provincie, gemeenten en de regionale brandweer in Limburg samen aan een programma voor de externe veiligheid. Het programma heeft een looptijd van 2006-2010 en bevindt zich in het laatste uitvoeringsjaar. Dit jaar is een evaluatie van het programma voorzien. De provincie grijpt de evaluatie bovendien aan om de blik vooruit te werpen. Meer specifiek gaat het om de ambities voor de komende jaren en het organisatorisch borgen van externe veiligheid. Daarnaast wil de provincie het traject gebruiken om externe veiligheid nadrukkelijk op de agenda te krijgen van de (nieuwe) lokale bestuurders.

We evalueren het uitvoeringsprogramma 2006-2010 en formuleren een ambitie en contouren voor de programmering 2011-2014

Het project wordt in samenwerking met Arena Consulting uitgevoerd. Onze rol is onder meer het verzamelen en analyseren van door gemeenten aangeleverde data met betrekking tot de evaluatie van het programma 2006-2010. Daarnaast peilen wij mogelijke bouwstenen voor een toekomstige samenwerkingsagenda door met mensen van betrokken organisaties te spreken. Het is onze taak een rode draad te vinden in de uitkomst van de evaluatie en de wensen van onder meer bestuurders, managers en specialisten en deze te vertalen naar een ambitie voor de programmering 2011-2014.       

Het resultaat is een position paper externe veiligheid. Hierin worden de evaluatie en de ambities/contouren van de toekomstige samenwerking gebundeld. Daarnaast vergroot het project de aandacht voor het onderwerp. Hiermee wordt bereikt dat met name bestuurders zich bewust worden van de relevantie van externe veiligheid.